اطلاعيه کتابخانه مرکزي
دسترسي به بيش از 130 پايگاه اطلاعاتي معتبر جهت دريافت متن کامل مقالات به مدت ده روز
اطلاعيه
جهت دريافت مقالات


اطلاعيه
با تبريک شروع سال تحصيلي1393 – 1392به جامعه دانشگاهي خصوصا دانشجويان تازه وارد،به اطلاع مي رساند با توجه به کمبود کتابهاي فارسي مورد نياز در کتابخانه مرکزي لطفا درخواستهاي خود را از طريق اساتيد محترم و گروههاي آموزشي به کتابخانه مرکزي ارسال فرمائيد تا اقدامات لازم درمورد سفارش و خريد انجام شود.

اطلاعيه مهم کتابخانه مرکزي
درباره استفاده از مقالات الکترونيکي
لطفا در هنگام استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي توجه کنيد که پياده سازي خودکار Systematic Download مقالات يک نشريه (انجام عمل پياده سازي مقالات يک نشريه به صورت پياپي از اولين شماره تا آخر)ممنوع بوده و در صورت انجام چنين عملي دسترسي به آن پايگاه براي دانشگاه شهيد باهنر کرمان قطع خواهد شد. رعايت اين نکته مهم براي استفاده کنندگان الزامي مي باشد.

روساي محترم دانشکده هاي دانشگاه
با سلام و احترام 
به استحضار مي رساند با توجه به مراجعات مکرر دانشجويان به کتابخانه مرکزي و اظهارات آنان مبني بر کمبود کتابهاي فارسي مورد نياز در زمينه هاي درسي و غير درسي، خواهشمند است دستور فرمائيد اعضاي محترم هيات علمي آن دانشکده و گروههاي آموزشي ذيربط، نسبت به تهيه و ارسال سياهه کتابهاي فارسي مورد نياز به کتابخانه مرکزي اقدام نمايند تا نسبت به سفارش و خريد کتابها پس از تامين اعتبار اقدام شود.
                                                                           

اطلاعيه استفاده از مقالات IGFS

به اطلاع مي رساند CD حاوي مجموعه مقالات تمام متن نشريه
IJFS: Iranian Journal of Fuzzy Systems
توسط آقاي دکتر ماشين چي سردبير محترم نشريه به کتابخانه
مرکزي و مرکز اسناد اهداء شده و در بخش نشريات قابل استفاده مي باشد .

 

پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
ISC
http://www.ISC.gov.ir 

       نشريات علمي
مصوب وزارت علوم
فهرست نشريات علمي داراي اعتبار.pdf

                                 

            ليست نشريات ISI 
                      ISI List 

طرح امين « امانت بين کتابخانه ها »
Amin.docx

طرح غدير: عضويت فراگير کتابخانه‌ها
Ghadir.doc