درباره دانشگاه / تاريخچه /
    دانشگاه کرمان به همّت آقاي مهندس عليرضا افضلي پور در سال 1353 در کرمان تأسيس شد  ، اين دانشگاه در جنوب شرقي شهر کرمان و در زميني به مساحت 5.000.000 متر مربع بنا گرديده  و فعّاليّت  آموزشي خود را با پذيرش 90 دانشجو در سال 1354 آغاز نمود . دانشگاه کرمان پس از پيروزي انقلاب به نام يکي از فرزندان انقلاب ،شهيدمحمّدجوادباهنر، دانشگاه شهيد باهنر ناميده شد .

براساس فعّاليّت هاي آموزشي وپژوهشي چشمگير دانشگاه در طول 30 سال گذشته ، وزارت علوم , تحقيقات و فناوري ، دانشگاه شهيد باهنر را در زمره ي دانشگاه هاي برتر ايران  مي شناسد . فضاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه در ابتداي تأسيس 25000 متر مربع ، براي تعداد 5000 دانشجو در نظر گرفته شده بود ، اما در حال حاضر  اين فضا در مجموع به بيش از 200000 متر مربع و تعداد دانشجويان  به قريب 18000 دانشجو افزايش يافته است .