درباره دانشگاه / زندگينامه بانو فاخره صبا /


« فاخره صبا » در آبان ماه سال يکهزارو دويست و نودو نه شمسي در تهران ، در خانواده اي با سابقه فرهنگي درخشان به دنيا آمد . پدرش شادروان فرخ صبا فرزند (باباخان) برادرزادة محمودخان ملک الشعرا و نواده فتحعلي خان صبا ملقب به ملک الشعرا بود . فاخره صبا به اتفاق خواهر و برادرش در محيط خانواده اي که کاملاً ادبي - هنري بود , رشد يافت و دوران کودکي را تحت تعليم و توجّهات خاص پدر ، در فضايي که تربيت جسمي و روحي و ذوقي کاملي در مورد فرزندان خانواده اعمال مي شد , گذراند . دورة دبستان را در مدرسة «شمس المدرس » و دورة متوسطه را در دبيرستان « بيات » به پايان رساند . پدرش همزمان با تحصيل علم ، به آموزش هاي ويژه ادبي و تعليم موسيقي وي پرداخت . فرّخ خان همانند بسياري از افراد خانوادة صبا با موسيقي دمساز بوده و خود  تار مي نواخت و با استاد ابوالحسن صبا ( عموزاده اش ) ، که از بزرگترين موسيقيدانان ايران در قرن معاصر بوده ، مراودة نزديک داشت و هم با توصية آن هنرمند بزرگ بر توجه و مراقبت خود نسبت به آموختن موسيقي دخترش افزود . فاخره صبا نزد استادان بزرگي چون عبدالعلي وزيري و پرويز ايران پور و سپس در محضر استاد ابوالحسن صبا ، عبدالله دوامي و مشير همايون شهردار ، به تحصيل موسيقي ايراني پرداخت و پيانو را نزد دو استاد ايتاليايي و لهستاني ، و آواز را نزد  دو بانوي ايتاليايي و اتريشي فرا گرفت .
در ارديبهشت ماه سال يکهزارو بيست و شش شمسي مطابق با آوريل يکهزار و نهصد و چهل و هفت ميلادي ، عازم پاريس شد و در کنکور کنسرواتوار دولتي موسيقي پاريس شرکت کرد و به دليل داشتن آمادگي کافي ، با امتياز خوب پذيرفته شد و درهمان سال تحصيل در کنسرواتوار را آغاز کرد . 
دوران تحصيل موسيقي فاخره صبا در پاريس ، 6 سال طول کشيد و در پايان دوره با دريافت جايزة اوّل آواز و جايزة دوّم اُپرا و اُپراکميک ، در سال يکهزار و سيصد و سي دو شمسي به ايران مراجعت کرد . در آذر ماه همان سال به استخدام  ادارة کل هنرهاي زيباي کشور در آمد و به تدريس آواز کلاسيک بين المللي در هنرستان عالي موسيقي و پس از آن به تدريس در دانشکدة هنرهاي زيباي دانشگاه تهران پرداخت .
استاد فاخره صبا ، پس از بيست و دو سال خدمت ارزشمند هنري ، علمي و پروراندن هنرمنداني فرهيخته ، به تقاضاي خويش بازنشسته شد . او در طول عمر پر برکت خود همکار و هميار شادروان مهندس عليرضا افضلي پور در ايجاد و ساخت دانشگاه شهيد باهنر کرمان بود .
استاد فاخره صبا در تاريخ 22 تيرماه 1386 دعوت حق را لبيک و به ديار باقي شتافت .
                                                  روحش شاد