استان کرمان از لحاظ وسعت پهناورترين استان کشور است و تنوع آب و هوا و موقعيت خاص جغرافيايي امکان توليدات متنوع کشاورزي و دامي را از ديرباز در اين استان فراهم آورده است . با توجه به جمعيت دامي فراوان گشايش دانشکده دامپزشکي در اين استان ضرورت داشت هدف از تأسيس اين دانشکده تأمين نيروي انساني متخصّصن و ماهر جهت توليد علم و ارائه خدمات بهداشتي ، درماني و تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف علوم پزشکي و حفظ؛ توسعه و تأمين بهداشت مي باشد. گشايش دانشکده دامپزشکي دانشگاه شهيد باهنر کرمان در سال 1367 فراهم گرديد که موافقت اصولي آن در همان سال و موافقت قطعي آن در سال 1370 از سوي شوراي گسترش آموزش عالي صادر گرديد. فعاليت هاي آموزشي اين دانشکده از مهرماه 1371 با پذيرش دانشجو در مقطع دکتري عمومي دامپزشکي آغاز گرديد. در حال حاضر اين دانشکده در رشته هاي دکتري عمومي دامپزشکي در دوره هاي روزانه و شبانه ، کارشناسي ناپيوسته ، علوم آزمايشگاهي دوره هاي روزانه و رشته کارشناسي ارشد ناپيوسته انگل شناسي دامپزشکي دانشجو مي پذيرد

آدرس :

کرمان،انتهاي بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، دانشکده دامپزشکي

کد پستي :        7616914111 

صندوق پستي:   76169133

تلفن و درونگار:    3222047-0341

پست الکترونيکي:    vet@mail.uk.ac.ir