بخش مهندسي عمران دانشگاه شهيد باهنر کرمان


}Seyed  Saber Naseralavi, Ph.D.

E-mail: saber_ naseralavi@uk. ac.ir

ssna60@yahoo.com

Education

 • Ph.D., Highway & Transportation Engineering, Tarbiat Modares University, 2007 - 2011)
 • MSc, Highway & Transportation Engineering, University of Science and Technology, 2005 – 2007.
 • BSc, Civil Engineering, I. A. University of Kerman, 2000 – 2005.
 • High school, National Organization for Development of Exceptional Talents (NODET), 1996-2000.

Language

 • Persian (First language)
 • English (Foreign language)
 • Arabic (Foreign language)
 •  

Working Experience

 • Teaching Some courses:  Traffic Engineering, Operations Research, Transportation Engineering & Planning, Road construction, Pavement Engineering, Surveying, Railway Engineering, …
 •  

Computer Skills

 • Programming: MATLAB, Microsoft visual C+ +.
 • Traffic software: Hicap2000, HCS2000, VISSIM, Synchro.
 • Other: MS Office, AutoCAD, Adobe Photoshop, SPSS, ...
 •  

Fields of Interest

 • Traffic flow theory
 • Road traffic safety
 • Traffic operations & design
 • Microscopic Traffic Simulation
 • Econometrics
 • Operations Research & Optimization
 •  

Publications

(Journals & Conferences)

1.  Saffarzadeh, M., Naseralavi, S., “Modern Roundabouts as an Alternatives to conventional Intersections”, Presented at 7th Transportation & Traffic National Conference, Tehran, 2005. (Farsi)

2.  Saffarzadeh, M., Naseralavi, S., “Comparison of HCM & FDOT Methodology regarding Operation Performance of Arterial Roads ”, Presented at 7th transportation & traffic national conference, Tehran, 2005. (Farsi)

3.  Saffarzadeh, M., Naseralavi, S., Hasaninasab, S., “Eliminating left turns at signalized intersections using adjacent roundabouts”, Presented at 8th  Transportation & Traffic National Conference, Tehran, 2006. (Farsi)

4.  Saffarzadeh, M., Naseralavi, S., Hasaninasab, S., “Roundabout Delay Estimation with Simulation Models: DRACULA, VISSIM, and SITRA-B+”, Presented at Third International Symposium of Transport Simulation, Australia, 2008.

5.  Mamdoohi, A.R., Naseralavi, S., “Urban Transportation Management from the Two Dimensions of Supply & Demand: Case of Telecommunicating”, Presented at 1st Innovative Ideas in Urban Management Conference, Tehran, 2006. (Farsi)

6.  Saffarzadeh, M., Naseralavi, S., Hasaninasab, S., “Evaluation of New Urban Intersection Traffic Control Designs”, 1st  Innovative Ideas in Urban Management Conference, Tehran, 2006. (Farsi)

7.  Naseralavi, S., Shirgir, B., Kazemi T., H., “New Technique for Microscopic Traffic Flow Simulation: Cellular Automata Concept”, Journal of Traffic Engineering, Tehran Transportation & Traffic Organization (T.T.T.O), No. 38, pp 56-61, 2009. (Farsi)

8.  Naseralavi, S., Shirgir, B., Alipour, S., Mohseni, H., “Evaluation & Comparison of  Lane Changing Models in Microscopic Traffic Simulation”, 9th  Transportation & Traffic National Conference, Tehran, 2009. (Farsi)

9.  Saffarzadeh, M., Naseralavi, S.,  Nadimi, N., “Future of Traffic Control & Management: Introduction to Vehicular Ad Hoc Networks”, 9th  Transportation & Traffic National Conference, Tehran, 2009. (Farsi)

10. Mamdoohi, A.R., Shirgir, B., Ebadi, Z., Naseralavi, S., “Analysis of  Ramp Metering Impact on Traffic Flow using Simulation: Sadr Highway Case Study”, 9th Transportation & Traffic National Conference, Tehran, 2009. (Farsi)

11. Kavussi, A., Adressi, M., Naseralavi, S., “Evaluation of Roughness Indicators for Airport Pavement”, 9th international conference of civil engineering, Shiraz, 2009. (Farsi)

12. Naseralavi, S.,  Saffarzadeh, M., “Airline Scheduling Planning Using Heuristic Search Method”, journal of transportation research, 2, pp 175-184, 2009. (Farsi)

13. Naseralavi, S.,  Saffarzadeh, M., Mamdoohi, A.R., “Evaluation & Validation of  Traffic Flow Simulation”, 2nd Internal Safety & Traffic Conference, Tehran, 2010. (Farsi)

14. Naseralavi, S., Saffarzadeh, M., Nadimi, N., “The Position of Traffic Simulation in Urban Health: Traffic Safety”, 10th  Transportation & Traffic International Conference, Tehran, 2010. (Farsi)

15. Naseralavi, S.,  Saffarzadeh, M., Mamdoohi, A.R., Nadimi, N., “The Introduction of Urgent Deceleration Index as Safety Indicator for Timely Detection of Rear-End Collision”, journal of transportation engineering, 3, pp 27-39, 2010. (Farsi)

16. Naseralavi, S.,  Saffarzadeh, M., Nadimi, N., Mamdoohi, A.R., “Applying Time-to-Collision to Enhance Coefficient of Determination for GHR Car following Model in deceleration mode”, journal of modares civil engineering, 1, pp 17-26, 2011. (Farsi)

17. Saffarzadeh, M., Naseralavi, S., Nadimi, N., “Applying Time-to-Collision in Collision Avoidance Systems”, Journal of Traffic Engineering, Tehran Transportation & Traffic Organization (T.T.T.O), No. 43, pp 10-16, 2010. (Farsi)

18. Taleghani, A., Sahbaznia, M., Naseralavi, S., “Identification and Prioritization of Delay Factors in Road Construction Projects in Iran”, Journal of Traffic Engineering, Tehran Transportation & Traffic Organization (T.T.T.O), No. 43, pp 17-28, 2010. (Farsi)

19. Hadigheh J. M., Saffarzadeh, M., Naseralavi, S., “Investigation on Safety Prioritization of Pedestrian Pathways Using ANN”, Journal of Traffic Management studies, No. 16, pp 39-54, 2010. (Farsi)

20. Naseralavi, S., Saffarzadeh, M., Adressi, M., “Evaluation and Comparison of Accident-based and Conflict-based Road Safety Methodologies”, Police Journal of Rahvar, No. 6, pp 23-40, 2009. (Farsi)

21. Naseralavi, S . , Saffarzadeh, M . , Mamdoohi, A .R . , “A Piecewise Linear Model for Vehicle Velocity”, Submitted in International Journal of Civil Engineering )IJCE), 2010 .

22. Naseralavi, S.,  Saffarzadeh, M., Nadimi, N., “Estimation of Car -following Behavior Using Fundamental of Differential Equations”, journal of transportation research, 3, pp 261-274, 2010. (Farsi)

23. Naseralavi, S . , Saffarzadeh, M . , Mamdoohi, A .R . , Nadimi, N., “Time Headway Analysis Based on Vehicle Type in Dense Traffic Flow of Freeway”, Submitted in Journal of Civil Engineering in Ferdosi University of Mashhad, 2010 . (Farsi)

24. Naseralavi, S . , Saffarzadeh, M . , Mamdoohi, A .R . , Nadimi, N., “Development of Time-to-Collision Concept Based on Dynamic Equation of Motion”, Submitted in Journal of Civil Engineering in Tabriz University, 2010 . (Farsi)

25. Naseralavi, S . , Saffarzadeh, M . , Mamdoohi, A .R . , Nadimi, N., “A Piecewise Linear Model for car-following process”, Submitted in Journal of Civil Engineering in sharif university of science and technology, 2010 . (Farsi)

26. Naseralavi, S . , Saffarzadeh, M . , Mamdoohi, A .R . , Nadimi, N., “Traffic Simulation and its Application in Traffic Studies: Car-Following Models”, 4th territorial traffic management conference, 2010 . (Farsi)

27. Saffarzadeh, M., Dashtipor, T., Naseralavi, S., “Development of Cell-based Traffic Simulation Model for Multilane Traffic”, Submitted in 11th International Conference of Transportation & Traffic, Tehran, 2012. (Farsi)

28. Naseralavi, S . , Saffarzadeh, M . , Nadimi, N., Mamdoohi, A .R . , “Development of Rear-End Collision Risk Model in Freeway Traffic”, Submitted in Journal of modeling in Engineering in Semnan university, 2010 . (Farsi)

29. Saffarzadeh, M., Naseralavi, S., Nadimi, N., “Freeway Safety Analysis Using Traffic Conflict Technique”, Submitted in Journal of Traffic Engineering, Tehran Transportation & Traffic Organization (T.T.T.O), 2011. (Farsi)

30. Saffarzadeh, M., Nadimi, N., Naseralavi, S., Khalifeie, V., “Freeway Safety Analysis Using Time-to-Colision and Time Headway”, 6th National Congress Of Civil Engineering, Semnan, 2011. (Farsi)

31. Naseralavi, S . , Saffarzadeh, M . , Nadimi, N., “Comparison of Time to Collision and Time Headway in Rear End Collision Avoidance Systems”, Submitted in Journal of Traffic Management studies,  definite acceptance, 2011. (Farsi)

32. Ghasemi, N. M., Jalili G. M., Naseralavi, S., Ahmadi, M., Shaghaghi, F. N., “Prioritizing the Factors affecting the rate of fatigue and sleepiness of heavy vehicles drivers using TOPSIS Method”, The 1st National Conference on Traffic Safety, Kerman, 2011. (Farsi)

33. Ghasemi, N. M., Naseralavi, S., Ghasemi, N. M., “Statistic report of the fatigue and sleepiness accidents of vehicles drivers using police report in scene accident”, The 1st National Conference on Traffic Safety, Kerman, 2011. (Farsi)

34. Naseralavi, S., Baghersad, M., Naghdi, M., Nadimi, N., “Conflict based Traffic Safety Studies: Literature Reveiw”, The 1st National Conference on Traffic Safety, Kerman, 2011. (Farsi)

35. Naseralavi, S., Baghersad, M., Taleghani, A., “Micro-simulation based Traffic Safety Studies: Literature Reveiw”, The 1st National Conference on Traffic Safety, Kerman, 2011. (Farsi)

36. Naseralavi, S., Hassanpour, S., Nadimi, N., Adressi, M., “study on TTC application in safety related analysis”, The 1st National Conference on Traffic Safety, Kerman, 2011. (Farsi)

37. Naseralavi, S . , Saffarzadeh, M . , Mamdoohi, A .R . ,Nadimi N. “A Generalized Formulation for Time-To-Collision Safety Indicator and its Application”, Submitted in proceedings of the institution of civil engineers (ICE)-transport, 2011.

  

مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: سيد صابر ناصرعلوي

تحصيلات: دکتري مهندسي عمران- راه و ترابري

Email : ssna60@yahoo .com

Saber_naseralavi@uk.ac.ir

تحصيلات

 • ديپلم: دبيرستان علامه‌حلي تهران، رياضي، 1379.
 • کارشناسي: دانشگاه شهيد باهنر کرمان، مهندسي عمران- عمران، 1383.
 • کارشناسي ارشد: دانشگاه علم و صنعت ايران، مهندسي عمران- راه و ترابري، 1385.
 • دکتري: دانشگاه تربيت مدرس، مهندسي عمران- راه و ترابري، 1390.

آشنايي با نرم­افزار

 • DOS 6.2,Windows 3.1, Windows 95-98-ME-XP, Internet Explorer.
 • Visual Fortran, MATLAB ,Microsoft visual C+ +, ….
 • Autocad 2005, Autodesk Land Desktop 2004, Autodesk Civil Design 2004, Autodesk Civil 3D 2005.
 • Hicap2000, HCS2000, VISSIM, Synchro
 • MS Project, MS Access, MS Excel, MS Word, MS Power Point, MS Publisher, MSPaint, ACDSEE, Adobe Photoshop, SPSS,...

....

مقالات

1-    صفارزاده محمود، ناصرعلوي سيدصابر، "ميدان  مُدرن به­عنوان گزينة جايگزين انواع تقاطعات متداول"، هفتمين کنفرانس مهندسي حمل­و­نقل و ترافيک ايران، تهران، 1385.

2-    صفارزاده محمود، ناصرعلوي سيدصابر، "مقايسة تحليل عملکرد راههاي شرياني با روشهاي راهنماي ظرفيت جاده (HCM ) و سازمان حمل ونقل فلوريدا (FDOT) "، هفتمين کنفرانس مهندسي حمل­و­نقل و ترافيک ايران، تهران، 1385.

3-    صفارزاده محمود، ناصرعلوي سيد­صابر، حسني­نسب سيدشهاب، "حذف حرکت گردش به چپ در تقاطع چراغدار با استفاده از دو ميدان همسايه" ، هشتمين کنفرانس مهندسي حمل­و­نقل و ترافيک ايران، تهران، 1387.

4-      Saffarzadeh, M., Naseralavi, S., Hasaninasab, S., “Roundabout Delay Estimation with Simulation Models: DRACULA, VISSIM, and SITRA-B+”, Presented at Third International Symposium of Ttransport Simulation 2008.

5-    ممدوحي اميررضا، ناصرعلوي سيد­صابر، "مديريت حمل‌و‌نقل شهري در دو بُعد عرضه و تقاضا: مطالعه موردي دورکاري"، همايش ايده­هاي نو در مديريت شهري، تهران، 1387.

6-    صفارزاده محمود، ناصرعلوي سيد­صابر، حسني­نسب سيدشهاب، "بررسي طرح‌هاي نوين کنترل ترافيکي تقاطعات شهري"، همايش ايده­هاي نو در مديريت شهري، تهران، 1387.

7-    ناصرعلوي سيد صابر، شيرگير بهروز، کاظمي­تهراني حميد، "تکنيک نوين شبيه‌سازي خرد جريان ترافيک: مفاهيم Cellular Automata در جريان ترافيک"، فصلنامه علمي کاربردي مهندسي ترافيک سازمان حمل­و­نقل و ترافيک تهران، شماره 38، صفحات 56-61، 1387.

8-    ناصرعلوي سيد صابر، شيرگير بهروز، علي‌پور صدرالدين، محسني حسين، "بررسي و مقايسه مدلهاي تغييرخط در شبيه­سازي خرد ترافيک"، نهمين کنفرانس مهندسي حمل­و­نقل و ترافيک ايران، تهران، 1388.

9-    صفارزاده محمود، ناصرعلوي سيد­صابر، نديمي نويد، "آينده مديريت و کنترل ترافيک: معرفي شبکه اقتضائي بين خودرويي"، نهمين کنفرانس مهندسي حمل­و­نقل و ترافيک ايران، تهران، 1388.

10- ممدوحي اميررضا، شيرگير بهروز، عبادي زينب، ناصرعلوي سيد­صابر، "بررسي تأثير کنترل شيب­راهه بر جريان ترافيک در بخش بزرگراهي با استفاده از شبيه­سازي: مطالعه موردي بخشي از بزرگراه آيت­ا... صدر"، نهمين کنفرانس مهندسي حمل­و­نقل و ترافيک ايران، تهران، 1388.

11- کاووسي امير، آدرسي مصطفي، ناصرعلوي سيد­صابر، "معيارهاي کنترل و تعيين ميزان ناهمواري در سطح روسازي فرودگاه"، هشتمين کنگره بين­المللي مهندسي عمران ايران، شيراز، ارديبهشت 1388.

12- ناصرعلوي سيدصابر، صفارزاده محمود، "برنامه­ريزي پرواز با استفاده از روشهاي بهينه­يابي جستجويي"، فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشنامه حمل­و­نقل، سال ششم، شماره دوم (شماره پياپي: 19)، تابستان 1388، ص. 175- 184.

13- ناصرعلوي سيد­صابر، صفارزاده محمود، ممدوحي اميررضا، "ارزيابي و صحت­سنجي مدل­هاي شبيه­سازي عمليات ترافيکي"، دومين همايش ايمني و ترافيک، تهران، دي 1388.

14- ناصرعلوي سيد­صابر، صفارزاده محمود، ممدوحي اميررضا، نديمي نويد، "جايگاه شبيه­سازي ترافيک درسلامت شهري: ايمني ترافيک"، دهمين کنفرانس بين­المللي مهندسي حمل­و­نقل و ترافيک ايران، تهران، 1389.

15- ناصرعلوي سيد­صابر، صفارزاده محمود، ممدوحي اميررضا، نديمي نويد، "معرفي شاخص ايمني ترمزگيري اضطراري جهت تشخيص به­موقع تصادفات جلوبه­عقب "، فصلنامه علمي- پژوهشي مهندسي حمل­و­نقل، سال اول شماره 3 صفحات 27-39، بهار 1389.

16- ناصرعلوي سيد­صابر، صفارزاده محمود، نديمي نويد، ممدوحي اميررضا، "استفاده از شاخص زمان تا تصادف جهت بهبود برازش مدل تعقيب خودروي GHR در حالت شتاب منفي"، مجله علمي- پژوهشي عمران مدرس، دوره يازدهم، شماره 1، صفحات 17-26، بهار 1390.

17- صفارزاده محمود، ناصرعلوي سيد صابر، نديمي نويد، "به­کارگيري شاخص زمان­تا­تصادف جهت توسعه سيستم­هاي اجتناب از تصادف"، فصلنامه علمي ترويجي مهندسي ترافيک سازمان حمل­و­نقل و ترافيک تهران، شماره 43، صفحات 10-16، 1389.

18- طالقاني سيد علي، شهبازنيا مهدي، ناصرعلوي سيد صابر، "شناسايي و اولويت بندي عوامل تأخير در اجراي پروژه­هاي راهسازي در ايران"، فصلنامه علمي ترويجي مهندسي ترافيک سازمان حمل­و­نقل و ترافيک تهران، شماره 43، صفحات 17-28، 1389.

19- حديقه جواني محسن، صفارزاده محمود، ناصرعلوي سيد صابر، " بررسي مدل اولويت­بندي ايمن­سازي معابر پياده شهري با محوريت شبکه هاي عصبي مصنوعي (ANN )"، فصلنامه علمي ترويجي مطالعات مديريت ترافيک، نشريه دانشکده راهنمايي و رانندگي، شماره 16، صفحات 39-54، 1389.

20- ناصرعلوي سيد­صابر، صفارزاده محمود، آدرسي مصطفي، "ارزيابي و مقايسه روشهاي ايمني سنجي جاده بر اساس اطلاعات تصادفات و تداخلات ترافيک"، مجله علمي- ترويجي پليس راهور، سال ششم، شماره 6، صفحات 23-40، تابستان 1388.

21-  Naseralavi, S . , Saffarzadeh, M . , Mamdoohi, A .R . , “A Piecewise Linear Model for Vehicle Velocity”, Submitted in International Journal of Civil Engineering )IJCE) 2010 .

22- ناصرعلوي سيد­صابر، صفارزاده محمود، نديمي نويد، "تخمين رفتار تعقيب خودرو با استفاده از مباني معادلات ديفرانسيل"، ­فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشنامه حمل­و­نقل، سال هفتم، شماره 3، صفحات 261 تا 274، پاييز 1389.

23- ناصرعلوي سيد­صابر، صفارزاده محمود، ممدوحي اميررضا، نديمي نويد، "تحليل سرفاصله­زماني به تفکيک انواع وسيله­نقليه در شرايط جريان متراکم ترافيک آزادراه"، تسليم شده به مجله علمي- پژوهشي مهندسي عمران دانشگاه فردوسي مشهد، 1389.

24- ناصرعلوي سيد­صابر، صفارزاده محمود، ممدوحي اميررضا، نديمي نويد، "توسعه مفهوم شاخص زمان تا تصادف با استفاده از معادلات ديناميک حرکت"، تسليم شده به مجله علمي- پژوهشي مهندسي عمران دانشگاه تبريز، 1389.

25- ناصرعلوي سيد­صابر، صفارزاده محمود، ممدوحي اميررضا، نديمي نويد، "توسعه مدل رگرسيون تکه­اي براي فرآيند تعقيب خودرو"، تسليم شده به مجله علمي- پژوهشي مهندسي عمران دانشگاه شريف، 1389.

26- ناصرعلوي سيد­صابر، صفارزاده محمود، ممدوحي اميررضا، نديمي نويد، "شبيه­سازي و کاربرد آن در مطالعات ترافيک: مدل تعقيب خودرو"، چهارمين کنفرانس منطقه­اي مديريت ترافيک، 1389.

27- صفارزاده محمود، دشتي­پور طاهره، ناصرعلوي سيد­صابر، "ارائه مدل مبتني بر سلول شبيه­سازي جريان ترافيک چند خط عبور"، تسليم شده به دبيرخانه يازدهمين کنفرانس بين­المللي مهندسي حمل­و­نقل و ترافيک ايران، تهران، 1390.

28- ناصرعلوي سيد­صابر، صفارزاده محمود، نديمي نويد، ممدوحي اميررضا، "توسعه مدل ريسک تصادفات جلوبه­عقب در آزادراه"، تسليم شده به مجله علمي- پژوهشي مدلسازي در مهندسي، دانشگاه سمنان، 1389.

29- ناصرعلوي سيد­صابر، صفارزاده محمود، نديمي نويد، "ارزيابي ايمني آزادراه با استفاده از تکنيک تداخل ترافيک"، تسليم شده به مجله علمي- ترويجي مهندسي ترافيک، 1389.

30- صفارزاده محمود، نديمي نويد، ناصرعلوي سيد­صابر، خليفه­اي وحيد، "بررسي کاربردهاي شاخص زمان­تا­تصادف در تحليل­هاي مرتبط با ايمني"، ششمين کنگره ملي مهندسي عمران، سمنان 1390.

31- ناصرعلوي سيد­صابر، صفارزاده محمود، نديمي نويد، "مقايسه استفاده از دو شاخص زمان­تا­تصادف و سرفاصله­زماني در سيستم­هاي پيشرفته دستيار راننده (ADAS ) با هدف جلوگيري از تصادفات جلوبه­عقب"، تسليم شده به فصلنامه علمي ترويجي مطالعات مديريت ترافيک، پذيرش قطعي، 1389.

32- قاسمي نوقابي مسعود، جليلي قاضي­زاده مرتضي، ناصرعلوي سيد­صابر، احمدي محمد، شقاقي فلاح ناهيد، "اولويت بندي عوامل مؤثر بر ميزان خستگي و خواب‌آلودگي رانندگان وسايل نقليه سنگين با استفاده از روش TOPSIS "، اولين همايش ملي ايمني ترافيک و راهکارهاي اجرائي ارتقاي آن، کرمان، 1389.

33- قاسمي نوقابي مسعود، ناصرعلوي سيد­صابر، قاسمي نوقابي مهديه، "تحليل تصادفات ناشي از خستگي و خواب­آلودگي رانندگان وسايل نقليه با استفاده از گزارش پليس در صحنه تصادف"، اولين همايش ملي ايمني ترافيک و راهکارهاي اجرائي ارتقاي آن، کرمان، 1389.

34- ناصرعلوي سيد­صابر، باقرصاد مهدي، نقدي محسن، نديمي نادر، "مطالعات ايمني مبتني بر تکنيک تداخل ترافيک: مرور ادبيات"، اولين همايش ملي ايمني ترافيک و راهکارهاي اجرائي ارتقاي آن، کرمان، 1389.

35- ناصرعلوي سيد­صابر، باقرصاد مهدي، طالقاني سيد علي، "مطالعات ايمني ترافيک مبتني بر شبيه­سازي خرد ترافيک: مرور ادبيات"، اولين همايش ملي ايمني ترافيک و راهکارهاي اجرائي ارتقاي آن، کرمان، 1389.

36- ناصرعلوي سيد­صابر، حسن­پور شهاب، نديمي نويد، آدرسي مصطفي، "بررسي کاربردهاي شاخص زمان­تا­تصادف در تحليل­هاي مرتبط با ايمني"، اولين همايش ملي ايمني ترافيک و راهکارهاي اجرائي ارتقاي آن، کرمان، 1389.

37- Naseralavi, S . , Saffarzadeh, M . , Mamdoohi, A .R . ,Nadimi N. “A Generalized Formulation for Time-To-Collision Safety Indicator and its Application”, Submitted in proceedings of the institution of civil engineers (ICE)-transport, 2011.

سوابق کاري

1-     تدريس درس مهندسي ترابري مقطع کارشناسي عمران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمان نيمسال دوم سال تحصيلي 85-86.

2-     کارشناس ترافيک، معاونت ترافيک و حمل و نقل شهرداري کرمان، 5 ماه.

3-     مشاور سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران، معاونت برنامه‌ريزي و مدلسازي، 1 سال.

4-     تدريس درس مهندسي ترافيک پيشرفته مقطع کارشناسي ارشد عمران- راه و ترابري، دانشگاه تربيت مدرس، نيمسال دوم سال تحصيلي 86- 87، به عنوان کمک استاد.

5-     تدريس دوره عمليات اجرايي آسفالت براي کارشناسان عمران متقاضي استخدام در شهرداري تهران، مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران،شهريور 87.

6-     تدريس درس رياضيات عالي مهندسي مقطع کارشناسي ارشد عمران- راه و ترابري، دانشگاه تربيت مدرس، نيمسال اول سال تحصيلي 87- 88، به عنوان کمک استاد.

7-     تدريس دوره بهسازي رويه‌هاي آسفالتي براي کارشناسان اداره کل راه و ترابري استان اصفهان، مهر 87.

8-    تدريس درس مدلهاي مديريت ترافيک تطبيقي مقطع کارشناسي ارشد رشته عمليات ترافيک در دانشگاه علوم انتظامي، دانشکده راهور، نيمسال اول سال تحصيلي 87- 88.

9-     تدريس درس مهندسي ترافيک پيشرفته مقطع کارشناسي ارشد عمران- راه و ترابري، دانشگاه تربيت مدرس، نيمسال دوم سال تحصيلي 87- 88، به عنوان کمک استاد.

10- تدريس دوره طراحي هندسي راه ويژه پرسنل شهرداري منطقه 18 تهران، مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران، اسفند 87.

11- تدريس دوره شبيه­سازي جريان ترافيک ويژه اساتيد دانشکده راهور، دانشگاه علوم انتظامي، مرداد 88.

12- تدريس درس تحقيق در عمليات مقطع کارشناسي ارشد عمران- راه و ترابري، دانشگاه تربيت مدرس، نيمسال اول سال تحصيلي 88- 89، به عنوان کمک استاد.

13- تدريس درس مهندسي ترافيک پيشرفته مقطع کارشناسي ارشد عمران- راه و ترابري، دانشگاه تربيت مدرس، نيمسال اول سال تحصيلي 88- 89، به عنوان کمک استاد.

14- تدريس درس برنامه­ريزي حمل­و­نقل مقطع کارشناسي ارشد عمران- راه و ترابري، دانشگاه تربيت مدرس، نيمسال اول سال تحصيلي 88- 89، به عنوان کمک استاد.

15- تدريس دوره مهندسي ترافيک و  طراحي هندسي راه ويژه کارشناسان معاونت ترافيک مناطق مختلف  شهرداري تهران، ارديبهشت 89.

16- عضو هيئت علمي اولين همايش ترافيک و ايمني و راهکارهاي اجرايي آن، کرمان، 31 فروردين و 1 ارديبهشت سال 1390.

17- تدريس دروس مهندسي راه آهن، مهندسي ترابري و ماشين آلات راهسازي در مقطع کارشناسي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، نيمسال پاييزي سال تحصيلي 90-91 .

18- تدريس درس برانامه ريزي حمل­و­نقل، در مقطع کارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات کرمان، نيمسال پاييزي سال تحصيلي 90-91

19- تدريس کارگاه آموزشي حمل­و­نقل و ايمني و روش تحقيق در آن، ويژه کارشناسان اداره کل حمل­و­نقل و پايانه­ کرمان استان­هاي و همجوار.